Skip to main content
Bæredygtig

Social bæredygtighed

By October 28, 2022October 31st, 2022No Comments

For at skabe en bæredygtig verden, handler det ikke blot om at reducere vores C02-forbrug – men vi skal også skabe et sted, hvor det er rart at være som menneske, borger og medarbejder. Det er det social bæredygtighed tager udgangspunkt i.

Social bæredygtighed bliver ofte overset i bæredygtighedsdebatten, derfor er det også et koncept, der kan være svært at navigere i. Her kan du blive klogere på social bæredygtighed 

Hvad er social bæredygtighed

Social bæredygtighed er ét af de tre aspekter af den bæredygtige tankegang. Ud over den sociale bæredygtighed, findes også den klima- og miljømæssige bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. 

Social bæredygtighed dækker over 7 af Verdensmålene. Disse mål er:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Social bæredygtighed er altså mange ting, og det væves ind i de relationer vi har mellem folk, fællesskaber og samfundet. Ved social bæredygtighed skal sunde fællesskaber opretholdes, der skal gøres mere for at skabe en god livskvalitet og bedre infrastruktur, der har til formål at støtte de sociokulturelle systemer. 

Hvad kan fokus på social bæredygtighed medvirke?

Social bæredygtighed handler også om forståelsen for den indvirkning organisationer og virksomheder har på samfundet og folket. Man kan snakke om social bæredygtighed i virksomheders visioner, mål og retningslinjer. Hvis din – og din virksomheds – indsats for social bæredygtighed styrkes, kan det også være med til at løse nogle generelle samfundsproblematikker og have mange samfundsmæssige gevinster.  Det kan fx afhjælpe dårlig livskvalitet og sundhedsomkostninger. Der er altså  mange måder hvorpå du kan arbejde med social bæredygtighed i din virksomhed. 

Ifølge FN, så er menneskerettigheder hjørnestenen i social bæredygtighed. Her indgår fokus på retfærdige arbejdspraksisser og arbejdskultur, levevilkår, velfærd, folkesundhed, mangfoldighed, lighed, balance mellem arbejde og privatliv, uddannelse og meget mere.  

Fokus på den sociale bæredygtighed kan være et element i den grønne omstilling. 

Desuden er fokus på social bæredygtighed en forudsætning for, at samfundet nemmere kan komme i mål med den grønne dagsorden. Det er vigtigt, hvis man vil ændre på forbrugeradfærd- og vaner. 

LendNow åbner for socialt bæredygtige fællesskaber

“Leave no one behind” er verdensmålenes mantra – og derfor skal social bæredygtighed skal også i højere grad tænkes ind i lokalområderne. Her kan særligt deleøkonomi give mulighed for personer med lav tilknytning til arbejdsmarkedet at arbejde fleksibelt og efter egne evner – ved at demokratisere jobtilbud i stedet for at koncentrere fagfolk til bestemte virksomheder. 

Et initiativ som LendNow fremmer lige muligheder for alle. Det styrker det fællesskabet ved at facilitere et fællesskab af folk, der deles om opgaver og produkter. Det vil også skabe en større social samhørighed på tværs af samfundsgrupper, når vi løfter opgaverne sammen.  

Det har aldrig været nemmere at få hjælp eller hjælpe andre i lokalområdet – og med LendNow kan alle altså være med. Ved at åbne for et markede, hvor dem der er mindre godt stillet økonomisk kommer udenom at skulle bruge flere tusinde kroner på et nyt stykke værktøj. Det er godt for kloden, og det er godt for fællesskabet at låne eller selv tilbyde hjælp til eksempelvis rengøring, hundeluftning eller udlejning af værktøj, der alligevel ligger i skuret og samler støv eller  

Gå på opdagelse i vores app og find assistance til eksempelvis malerarbejde og havearbejde eller få flyttehjælp af en eller flere personer i netop dit nærområde.